Smidiga leveranser

Hästfoder, tillskott och Bigbox

Hela sortimentet i lager

Pleun Broeren
23 april 2024 Lästid 2 minuter

Foder till dräktigt sto

Har du ett sto som är dräktigt? Det är en spännande tid! Men det är mycket att tänka på tills fölet är fött. Det är bland annat viktigt att se till att ge rätt foder till ett dräktigt sto och att fortsätta med lämplig näring när fölet har fötts och stoet producerar mycket mjölk. Här är några tips för att hjälpa ett dräktigt sto och föl till en korrekt utfodring.

Dräktigt sto - månad för månad

Näringsbehovet hos ett dräktigt sto är enormt, speciellt under de sista månaderna av dräktigheten då fölets utveckling i magen tar fart.Vikten av det ofödda fölet ökar med 20 kg till 55 kg under de sista 3 månaderna. Detta innebär att fölet växer med 12 kg varje månad. Efter födseln växer fölet ännu mer och en daglig tillväxt på 750 - 1000 gram är normalt för ett föl. Det är därför mycket viktigt att man ger rätt typ och mängd foder till ett dräktigt sto, för en balanserad tillväxt. Rätt typ av näring tillförs genom livmodern, genom blodomloppet och efter födseln genom stoets mjölk, det kräver mycket av ditt sto och hennes näringsbehov ändras. 

Behovet av energi och protein ökar explosionsartat efter att fölet är fött. Stoet måste bokstavligen äta för två. Ett sto med föl behöver dubbelt så mycket protein och energi som ett sto utan föl.

Osteokondros

I tidningen "The Stand" 2004 finns en artikel som beskriver att 25% av alla föl har osteokondros (OC). Totalt sett orsakar OC på detta sätt stora ekonomiska skador för djurägare. OC/OCD är ärftligt i mellan 20 och 30% av fallen och de resterande fallen, 70 till 80% av miljöpåverkan under uppfödningsperioden. Förutom näringstillförsel så spelar rörelse också en stor roll. Speciellt för unga hästar har rörelse och foder en stor roll för att förebygga OCD.

Utfodring av fölet börjar inte bara när det har kommit till världen utan redan i magen på stoet. Forskning har visat att kosten har en stor inverkan på förekomsten av bendefekter. Därför är det viktigt att de sista 3 månaderna av dräktigheten utfodra med Pavo Podo® Lac, som innehåller alla mineraler och spårämnen som kallas Podo ® mineral -för utveckling av fölets skelett och förs över till fölet via moderkakan. 

Vikten av att ge mineraler till dräktigt sto

En stor andel av näringsämnen passerar genom moderkakan till det ofödda fölet vilket understryker vikten av att ge rätt mineraler till ett dräktigt sto. Fölet kan lagra mineraler och spårämnen i levern och det har reserver i levern för att kunna användas senare i livet. Fölet använder exempelvis reservern under de första veckorna av di-perioden, då stomjölken inte innehåller tillräckligt med mineraler och spårämnen.

Koppar har en dokumenterad effekt på reparation av ben, eftersom det bidrar till att återställa skador och läka frakturer naturligt. Det är därför viktigt att det ofödda fölet får koppar från modern, eftersom det lagras i fölets lever. Med tanke på att kopparhalten i stoets mjölk är mycket låg, blir det viktigt att försäkra sig om att fölet lagrar detta ämne under dräktigheten och att man fortsätter att förse fölet med koppar när det växer.

Alltså: Med Pavo Podo® Lac kommer stoet få i sig rätt mängd koppar under de sista 3 månaderna av dräktigheten, för att säkerställa fölets behov av koppar innan det föds.

Näring under digivning

Efter fölning kommer stoets mjölkproduktion igång. Den första dagen producerar ett sto ca. 7 till 8 liter mjölk om dagen och det kommer att långsamt att ökas till 20 liter efter 2 till 3 månader. Mjölkproduktion genererar ett stort behov av energi och protein men även mineraler och spårämnen. Om du har ett tidigt fött föl (januari-februari), finns det oftast inte tillräckligt med gräs för stoet efter 2-3 månader, för att stödja den höga mjölkproduktionen. De har ofta för tillfället endast hö som grovfoder. Utfodringen bör därför ökas och med extra Pavo Podo® Lac kan du bibehålla ett friskt sto och föl.

Läs mer om:

Avel +Dräktighet +Föl +Fölning +