Smidiga leveranser

Hästfoder, tillskott och Bigbox

Hela sortimentet i lager

Sekretess- och cookie-förklaring

Introduktion
Pavo respekterar integriteten för dem som vi har kontakt med. Dessa kan vara kunder, anställda, affärsrelationer, webbplatsbesökare eller andra. Pavo anser att det är viktigt att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och att integritetslagar och regler efterlevs. Denna integritetspolicy informerar dig om hur Pavo behandlar dina personuppgifter

Vem är ansvarig för din data/dina personuppgifter?
Pavo är ett varumärke av Stimulan B.V. (nedan kallat "Pavo"), ett dotterbolag till ForFarmers N.V. Pavo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Pavos kontaktuppgifter är: Pavo, PO Box 180, 5830 AD Boxmeer, tel: +31 485-490 700, e-post: [email protected].

När samlar Pavo in dina personuppgifter?
Med personuppgifter menar vi: namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-post eller IP-adress. Pavo samlar in dina personuppgifter när du till exempel fyller i ett formulär, skickar brev eller e-post eller ringer vår kundtjänst. Även när du besöker en av Pavos webbplatser eller lämnar dina uppgifter där eller hos någon av filialerna eller anställda, förser du oss med personuppgifter. Vidare kan personuppgifter samlas in i samband med en (potentiell) kund- eller affärsrelation med Pavo.

Vad använder Pavo dina personuppgifter till?
Pavo använder dina personuppgifter för ändamålsenlig och effektiv hantering, leverans av produkter och tjänster och i synnerhet för att utföra följande aktiviteter:

 • Pavo behandlar personuppgifter för att genomföra möten och upprätthålla relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter. Till exempel, för att utföra en beställning och tillhandahålla service, registrerar Pavo namn, adressuppgifter och telefonnummer till en kund eller dennes representanter och justerar dessa uppgifter vid ändring. Pavo kan använda din e-postadress för att informera dig om din beställning, faktura och/eller de beställda produkterna. Pavo baserar denna behandling på fullgörandet av ett avtal respektive på dess berättigade intressen, eftersom upprätthållande av relationer är nödvändigt inom ramen för normal affärsverksamhet.

  My Pavo konto
  Pavo behandlar även personuppgifter, såsom inloggningsuppgifter, namn, leverans- och faktureringsadress samt telefonnummer, när kunder skapar ett My Pavo-konto. Detta konto ger kunderna en överblick över sina beställningar. På basis av den data som görs tillgänglig – bland annat – via Pavo-kontot kan Pavo hjälpa kunder med exempelvis frågor. Pavo strävar efter att optimera tjänsteutbudet och baserar denna behandling på berättigat intresse.
   
 • För att kunna genomföra marknadsföringsaktiviteter behandlar Pavo personuppgifter om (potentiella) relationer, såsom adressuppgifter och e-postadress och ditt besök på vår webbplats. Vid behov behandlas personuppgifter i detta sammanhang på grundval av samtycke. För direktmarknadsföringsändamål behandlas kunders personuppgifter på grundval av berättigat intresse eftersom dessa aktiviteter anses vara en del av Pavos normala affärsverksamhet.
   
 • För kommunikationsändamål, såsom tillhandahållande av information om produkter och/eller tjänster via ett nyhetsbrev, webbplatsen, sociala medier eller på annat sätt och tillhandahållande av information om evenemang, till exempel, kan klienters kontaktuppgifter behandlas. Förhandstillstånd begärs för att lämna information via ett nyhetsbrev. När det gäller cookies, se Cookiepolicyn nedan. För andra kommunikationsändamål ligger Pavos berättigade intressen till grund då den verksamheten berör Pavos normala affärsverksamhet.
   
 • På grundval av tillstånd kan arbetssökande lämna olika uppgifter bakom sig, såsom deras kontaktuppgifter och C.V. Utifrån dessa uppgifter kan Pavo bedöma om en arbetssökande kommer att bjudas in till en intervju.
   
 • För ekonomiadministration och intern kontroll behandlas till exempel faktura- och betalningsuppgifter. Pavo använder sig av en säker betalningsmiljö. När du betalar med iDeal eller gör en överföring lagras uppgifterna i vår administration för att koppla betalningen till din beställning. Vidare används bankkontot endast om pengar måste återbetalas. Om du betalar med kreditkort, Bancontact (Mister Cash) eller Paypal skickas kreditkortsuppgifterna från den säkra miljön direkt till ModusLink Global Solutions. De utför kreditkortsbetalningarna. I denna process får Pavo inte se kreditkortsuppgifterna. ModusLink Global Solutions indikerar endast om betalningen lyckades. Grunden för denna behandling är utförande av ett avtal (order). Moduslink använder även dina namn och adressuppgifter för att validera betalningar.
   
 • För att säkra personer (såsom besökare och personal), information, byggnader och produkter ombeds besökare på våra platser att lämna till exempel namn och företagsuppgifter. Personuppgifter behandlas i detta fall utifrån Pavos berättigade säkerhetsintresse.
   
 • För utvecklings- och analysändamål för förbättring av Pavos webbplatser behandlas data som besökta webbsidor, klick- och surfbeteende, webbläsare och varaktigheten av ett besök eller session. Grunden för denna behandling är berättigat intresse. Hänvisning görs till cookiepolicyn nedan

Vem får Pavo dela dina personuppgifter med?
Pavo kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part och kommer endast att använda dem för de syften som nämns ovan. Pavo kan anlita tredje part inom ramen för sin affärsverksamhet. I den mån dessa tredje parter behandlar dina uppgifter vid utförande av affärsverksamhet, kommer nödvändiga åtgärder att vidtas för att säkerställa att dina uppgifter endast kommer att behandlas i den mån det är nödvändigt i detta sammanhang. Pavo kommer vidare att tillhandahålla dina uppgifter till tredje part i fall där det är skyldigt att göra det, till exempel genom ett domstolsbeslut, eller om det har erhållit förhandstillstånd att göra det.

Utbyte av data inom ForFarmers Group (som Pavo är en del av)
Om du är kund hos Pavo kan dina personuppgifter komma att utbytas inom ForFarmers Group, som Pavo är en del av. Detta kan göras i administrativa syften. Pavo baserar detta på sina berättigade intressen då dessa aktiviteter berör Pavos normala affärsverksamhet.

Hur länge kommer dina personuppgifter att sparas?
Pavo behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt för ovan nämnda ändamål. Lagringstiden för personuppgifter beror på vilket syfte personuppgifterna används för. I vilket fall som helst tar detta hänsyn till den tillämpliga lagliga lagringsperioden, den rimliga förväntan att personuppgifter fortfarande kommer att användas för det ändamål för vilket de erhölls och Pavos motiverade intressen. Så snart personuppgifterna inte längre är nödvändiga kommer de att anonymiseras eller tas bort.

Säkerhet för dina personuppgifter
Pavo har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra olaglig användning av dina personuppgifter. Pavo har en informationssäkerhetspolicy och utbildar sin personal inom detta område. Därutöver har Pavo vidtagit åtgärder vad gäller fysisk och digital åtkomstsäkerhet.

Begäran om besiktning, rättelse, borttagning, invändning och dataöverföring
Om du har ett eget konto hos Pavo har du tillgång till en stor del av de personuppgifter som samlas in om dig. Du kan när som helst själv ändra eller ta bort en del av uppgifterna, till exempel om det gäller dina kontouppgifter.

Om du vill inspektera alla personuppgifter som samlats in om dig eller om du inte har ett eget konto hos Pavo, kan du skicka en begäran om detta via e-post till [email protected].

Du kan även använda denna e-postadress om du vill få personuppgifter rättade eller borttagna, om du vill invända mot behandling eller om du vill utnyttja rätten att överföra uppgifter.

Frågor, kommentarer eller klagomål
För frågor, kommentarer eller klagomål om skyddet av dina personuppgifter av Pavo kan du kontakta oss på P.O. Box 180, 5830 AD Boxmeer, tel: +485-490 700, e-post: [email protected], enligt tillämpliga integritetslagar och regler, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsenhet.

Ändringar
Pavos integritetspolicy kan komma att ändras om ny utveckling ger upphov till det. Du hittar alltid den mest uppdaterade integritetspolicyn på Pavos hemsida. Denna sekretesspolicy utfärdades den 22 maj 2018.

Cookiepolicy
Pavos cookiepolicy innehåller information om användningen av cookies och liknande tekniker (hädanefter kallade "cookies" förkortat) på Pavos webbplats www.pavo.net och Pavo-webbplatserna som är länkade till den.

Vad är en cookie?
En cookie är en enkel textfil som lagras av din webbläsare i minnet på din webbläsare eller enhet när du besöker en webbplats. Denna textfil lagrar information och gör det möjligt för en webbplats att känna igen specifika enheter eller webbläsare. En cookie innehåller därför information om till exempel en annons eller annonsör eller en unik ID-kod.

Det finns olika cookies som har olika funktioner. Vissa cookies är nödvändiga, för annars fungerar inte webbplatsen. Det finns också cookies som är användbara för besökaren, till exempel för att den kommer ihåg på vilket språk du vill läsa webbplatsen. Många cookies används för att hålla reda på vad du gör på internet, t.ex. vilka sidor du har tittat på. Tänk på att om du inte accepterar eller tar bort cookies kan du förlora eller inte kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Olika cookies:

Funktionella cookies:
Funktionella cookies är nödvändiga för användningen av webbplatsen du är på, till exempel för att känna igen att du är samma användare som besökte föregående sida på webbplatsen, eller för att komma ihåg dina preferenser.

Analytiska cookies:
Analytiska cookies används för ständig förbättring av webbplatsen. Detta håller koll på besöksstatistiken. Det här är information om till exempel hur många besökare som besöker webbplatsen, vilka sidor besökarna tittar på och vilken webbläsare och skärmupplösning besökarna använder. Dessutom lagras IP-adressen som har gjorts anonym.

Andra cookies:
Ditt samtycke krävs för användning av andra cookies, såsom prestanda-/sessionscookies eller profilerings-/spårningscookies.

Prestations-/sessionscookies används för att mäta om en visad annons leder till ett köp eller till exempel en registrering. Webbplatser kompenseras för detta. På så sätt kan webbplatser generera intäkter och hålla besöket på webbplatsen gratis. Dessa cookies lagrar ingen personlig information som kan spåras tillbaka till en person.

Profilerings-/spårningscookies är cookies som ser till att de visade annonserna bättre matchar besökarens intressen. Annonsföretag mäter framgången för sina kampanjer, besökarens eventuella intressen och eventuella preferenser genom att läsa cookies.

Vilka cookies använder Pavo?
Pavo använder funktionella, prestanda-, analytiska och profilerings-/spårningscookies. En översikt över dessa cookies och syftet med de används finns nedan. De insamlade uppgifterna kommer inte att göras tillgängliga för tredje part.

Funktionella cookies
Dessa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt, ingen av dessa cookies innehåller spårningsinformation som används av tredje part. Utan dessa cookies fungerar inte webbshoppen.

Namn: Pgid
Syfte : Denna cookie håller reda på sidan du är på. Detta är nödvändigt för korrekt navigering inom webshopen.

Namn: SecureSessionID
Syfte : Med denna cookie är din session extra säkrad över https. Det säkerställer att du kan handla säkert i Pavo webbshop.  

Namn: Sid
Syfte : Med denna cookie håller vi koll på vilka produkter du har lagt i din varukorg och om du fortfarande är inloggad när du går till en annan sida i webbshoppen. 

Namn: HideCookie
Syfte : Vi använder denna cookie för att komma ihåg om du har stängt cookiemeddelandet eller inte (grå fältet längst ner på sidan).  

Namn: NID (domän = gstatic.com)
Syfte : gstatic laddas för att använda statiskt innehåll. I det här fallet teckensnitt.

Namn: _zlcmid
Syfte : Denna cookie gör det möjligt att visa Zendesks chattfunktion.

Namn: _SecureSessionID_sid
Syfte : Intershop session cookies för t.ex. varukorgar och inloggningstid

Analytiska cookies
Vi använder denna information för att göra våra sajter lite bättre varje dag.

Namn: _GA (Google Analytics)
Syfte: Med Google Analytics-cookien mäter vi bland annat hur många besökare som kommer till butiken, vilka sidor som visas och hur du hittade oss. Med data från denna cookie kan vi göra Pavos webbplatser snabbare och bättre. Google kan tillhandahålla denna information till tredje part om Google är juridiskt skyldigt att göra det, eller i den mån tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Som standard placeras Google analytics cookies, vid tillstånd för marknadsföring eller analytiska cookies lagras även IP-adressen.

Namn: _utmx, __utmxx
Syfte: För att säkerställa att förbättringar faktiskt är förbättringar testar vi dem först. Med hjälp av denna cookie kan vi mäta om de är det.

Namn:_vwo_uuid_v2
Syfte: Visuella optimeringscookies mäter klickbeteende, vilket gör att webbplatsen kan göras mer användarvänlig.

Namn: GTM, gtm-cookie-consent och gtm-cookie-id
Syfte: Används främst för att ladda marknadsföringsskript, vilket bland annat möjliggör cookiemeddelandet på webbplatsen.  

Namn: _Kimoto
Syfte: Kimoto Analytics är en webbanalyslösning från tredje part som mäter olika interaktioner på en webbplats och skickar dessa händelser direkt till google Analytics. 

Namn: jIncludedInSample
Syfte: Hotjar Cookies gör det möjligt att samla in data från till exempel en omröstning eller enkät.

Profilering/spårning (marknadsföring) cookies
Vi använder dessa cookies för marknadsföringsändamål. Detta gör att vi kan visa/skicka erbjudanden som bättre matchar dina intressen.

Namn: _ga _gat _ga utma, utmb, utmc, utmv och utmz (Google Sök)
Syfte: Stöder annonsering i Google för att visa matchande annonser   

Namn: _ga _gat _ga utma, utmb, utmc, utmv och utmz (Google Shopping)
Syfte: Visar produktbilder i google.   

Namn: tt2_21983
Syfte: Vi använder denna cookie för att belöna våra partnerwebbplatser (affiliates) för deras bidrag till försäljningen.

Namn:_atuvc
Syfte: Denna cookie används för knapparna Social Share  

Namn: xs, pl, sb, c_user, datr, fr
Syfte: Om besökaren är inloggad på Facebook kan Facebook sätta cookies via webbplatsen. Dessa cookies används för att besökare på webbplatsen ska kunna dela information med andra via Facebook. Exempel är att gilla eller dela ett inlägg...  

Namn: IDE och DSID och _ncuid och IDE
Syfte: Dubbelklick samlar in data för reklamändamål. 

Den här webbplatsen använder även Google Maps och Google Tag Manager. Med Google Maps kan en geografisk karta visas på hemsidan. Den kan också användas för att skapa vägbeskrivningar. Google Tag Manager används för att hantera och distribuera taggarna på webbplatsen. Dessutom placeras en cookie från YouTube och/eller Vimeo via vår webbplats. Pavo använder denna tjänst för att spela upp videor på sina webbplatser.

Hur kan du inaktivera eller radera cookies?
Om du inte vill att webbplatser ska placera cookies på din dator kan du justera dina webbläsarinställningar så att du får en varning innan cookies placeras. Du kan också radera cookies som redan har placerats.

På datorn
I Internet Explorer
Gå till Verktyg > Internetalternativ > Allmänt. Under Bläddra i data klickar du på "Ta bort", markerar "Cookies och webbplatsdata" och klickar på "Ta bort". Du kan också välja "Behåll data från favoritwebbplatser" här.

I Firefox
Gå till Inställningar > Sekretess. Klicka på "Ta bort enskilda cookies" > "Radera alla" (eller välj vilka cookies du vill ta bort). Du kan också välja här om du vill tillåta endast funktionella cookies eller blockera alla cookies. Detta kan göras via så kallade spärrlistor.

I Chrome
I menyn, gå till Rensa webbinformation, välj en period och markera "Cookies och annan webbplatsdata". Klicka på "Rensa webbinformation".

I Safari
Gå till Inställningar > Sekretess. Där väljer du vad du vill göra med cookies eller klickar på "Radera all webbplatsdata".

Använder du en annan webbläsare? Gå till din webbläsarinställningar för att ändra dina cookieinställningar.

På dina mobila enheter
I standardwebbläsaren på din Android-telefon/surfplatta
Öppna din webbläsare och tryck på de tre prickarna längst upp till höger på skärmen. Gå till Inställningar > Sekretess. Här kan du aktivera och inaktivera 'Acceptera cookies'.

I standardwebbläsaren (Safari) på din iPhone/iPad
På din iPhone, gå till Inställningar > Safari. Här kan du radera dina cookies och blockera cookies i framtiden. Du kan när som helst slå på och av "Blockera cookies".

Använder du en annan webbläsare på din telefon eller surfplatta/iPad? Gå till din webbläsarinställningar för att justera dina cookieinställningar. Du kan inte justera cookie-inställningar i vår app. Om du vill ta bort cookies från din telefon eller surfplatta på en gång kan du göra detta via din telefon eller surfplattas inställningar. Du kan "rensa cachen" eller ta bort vår app.

Tredjepartscookies
Cookies från tredje part placeras också via vår hemsida och app. Dessa kallas också ofta för "tredjepartscookies". Vill du radera cookies från tredje part? Följ instruktionerna i dessa parters cookie- och sekretesspolicy för att radera cookies eller justera dina inställningar. Observera att dessa uttalanden kan ändras regelbundet: Pavo har inget inflytande på detta. Vi är inte heller ansvariga eller ansvariga för skada som orsakats av tredje parts handlingar eller försummelser.

Frågor
För information om denna cookiepolicy kan du kontakta Pavo via PO Box 180, 5830 AD Boxmeer, tel: +485-490 700, e-post: [email protected].

Tillägg
Pavos cookiepolicy kan komma att ändras om ny utveckling ger anledning till det. Den mest uppdaterade cookiepolicyn finns alltid på Pavos webbplats. Denna cookiepolicy antogs den 22 maj 2018.