Smidiga leveranser

Hästfoder, tillskott och Bigbox

Hela sortimentet i lager

Friskrivningsklausul

När det gäller Pavos webbplats www.pavo.net, www.pavo.nl, www.pavo.be, www.pavo.se och andra webbplatser vill Pavo för tydlighetens skull påpeka följande:

Webbplatsen och alla delar därav, med undantag för vissa (hyper)länkar, är Pavos egendom. Det är inte tillåtet att avslöja, kopiera eller lagra sajten eller delar därav utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Pavo. Detta tillstånd krävs inte för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Informationen som visas på denna webbplats sammanställs av Pavo med ständig omsorg och uppmärksamhet. Ändå är det möjligt att information som publiceras på webbplatsen är ofullständig och/eller felaktig.

Informationen på sajten kompletteras och/eller anpassas regelbundet. Pavo förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar med omedelbar verkan och utan meddelande.

All information, produkter och tjänster erbjuds i det tillstånd de faktiskt befinner sig i och utan någon (underförstådd) garanti eller garanti med avseende på deras tillgänglighet, sundhet, lämplighet för ett visst ändamål eller på annat sätt.

Även om Pavo gör allt för att förhindra missbruk, är Pavo inte ansvarig för information och/eller meddelanden som skickas av användare av webbplatsen via Internet.

Vissa (hyper)länkar på denna webbplats leder till webbplatser utanför Pavo-domänen, som inte är Pavos egendom, utan är enbart inkluderade för besökarens information. Om dessa länkar är aktiverade lämnar man Pavos hemsida. Även om Pavo är extremt selektiv med avseende på de webbplatser som hänvisas till, kan den inte garantera innehållet och funktionen därav, inte heller för kvaliteten på de produkter eller tjänster som erbjuds på dem. Allt ansvar för innehållet på webbplatser som inte underhålls av Pavo avslås.

Pavo frånsäger sig allt ansvar för alla direkta eller indirekta skador, oavsett karaktär, som uppstår från eller på något sätt är kopplade till webbplatsen.