Smidiga leveranser

Hästfoder, tillskott och Bigbox

Hela sortimentet i lager

Pleun Broeren
7 mei 2024 Lästid 4 minuter

Giftiga växter för hästar

I vissa betesmarker växer inte bara växter och blommor som är nyttiga för din häst, utan också växter som kan utgöra stora faror. Generellt sett känner hästar mycket väl till vilka växter som är giftiga på grund av deras beska smak, men ibland äter de dem ändå. För närvarande finns det cirka 80 (!) europeiska, giftiga växter för hästar. Dessa kan orsaka olika symtom som kan bli allvarliga om de inte behandlas i tid. Förutom växter finns det även blommor och träd som är giftiga för hästar.

Hästar och stånds

Stånds är en av de mest kända giftiga växterna för hästar. Den är mycket livskraftig, främst från juni till oktober och gillar lerjord berikad med kväve. Stånds förlorar inte sin toxicitet efter torkning! Det är därför viktigt att också kontrollera ditt hö efter denna ört. När en häst har ätit av Stånds är leverskada ett av de främsta symtomen. Skadan på levern orsakas av alkaloiderna från växten. Apati, depression, aptitlöshet och viktförlust är symtom på förgiftning av stånds.

Om en häst får i sig stånds under en längre period kan även små mängder ge stora konsekvenser. Stånds är dödlig när en vuxen häst äter 14 kg färsk, eller 2 kg torr. För en liten ponny gäller 4 kg färsk eller 0,5 kg torr växt. Stånds kännetecknas genom sina gula blommor.

Stånds är en vanligt förekommande växt som är giftig för hästar

Hästar och fräken

Fräken är ett mycket giftigt ogräs för hästar. Den lever på fuktiga platser och blommar under april och maj. De viktiga symtomen på fräkenförgiftning är: ökad irritabilitet, vinglig gång, förlamning av bakdelen, nervositet och att hästen faller omkull. Dessa symtom orsakas av ämnet tiaminas i fräken. Detta ämne bryter ner vitamin B1 i hästens kropp. Fräken är mindre giftig i torkad form än på betet men kan fortfarande orsaka allvarliga skador som torkad så kontrollera ditt hö!

Se upp för fräken, både i hagen och i det torkade höet. 

Alsikeklöver

Alsikeklöver finns i många hagar och kan orsaka hästen ökad känslighet för ljus (fotosensibilitet) med hud- och leverskador som följd hos häst. Vid större intag av alsikeklöver kan hästar kan drabbas av allvarligare sjukdomstillstånd med leverskador och dödsfall.

Hur vet man om det är alsikeklöver?

Flera klöversorter liknar varann med det går att lära sig skillnaden mellan rödklöver och alsikeklöver (och vitklöver).

Blomman – Alsikeklöverns blomma är vitrosa. Oftast den är rosa i botten och vit upptill men den kan variera i färg. Rödklöverns blomma är rödrosa och jämnfärgad över hela blomman. Vitklöverns blomma är vit med brun botten.

Växtsättet – Vitklöverns blomma växer ensam på en stängel från marken. Alsikeklöver och rödklöver växer mer buskigt, blad och blommor sitter på samma stänglar.

Bladen – Rödklöverns blad är mer avlånga medan alsikeklöverns är mer runda. Rödklöverns blad har ofta ett vitt V mitt på bladet.

Andra växter som är giftiga för hästar

Förutom stånds och fräken finns det betydligt fler växter som är giftiga för hästar och nya växtarter läggs ständigt till på denna lista. Generellt sett kan träd och buskar som förblir gröna på vintern klassificeras som giftiga, men det finns fler. Exempel på växter som är mycket giftiga även i små mängd är buxbom, idegran och lönn. Mindre giftiga, men absolut inte lämpliga för konsumtion av hästar, inkluderar följande växter, träd och blommor:

 • Akacia
 • Ormbunke 
 • Azalea 
 • Ärtvicker 
 • Jätteloka 
 • Bok
 • Klematis
 • Blå akleja
 • Smörblomma
 • Älgört
 • Spikklubba
 • Ek
 • Sprängört
 • Gullregn 
 • Svinrot
 • Vallmo 
 • Murgröna 
 • Liguster
 • Påsklilja 
 • Rododendron 
 • Kärringtand 
 • Stormhatt
 • Mjölkört
 • Lupin
 • Liljekonvalj

Obs! Detta är inte en komplett lista. Vårt råd är att inte låta din häst äta en växt eller ett träd om du är osäker på.

Icke-giftiga växter, träd och blommor

Det finns också många växter som många tror är giftiga, men som faktiskt faller under de icke-giftiga växterna. Till exempel platanträd, buddleja, rödplister och lavendel.

Det finns också nyttiga och ätbara växter, blommor, träd och örter för hästar. Örter som kan ha en gynnsam effekt på kroppens processer. Några exempel på ätbara växter och örter på betet är: Maskros, Hirs, Vit och Röd Klöver, Kamomill, Prästkrage, Tistel.

Det är viktigt att du känner till namnen och utseendet på giftiga växter och träd så att du kan identifiera dem och skydda din häst. Du kan till exempel skapa en affisch med bilder av växterna tillsammans med deras korrekta namn. Nedan finns några bilder på vanliga växt- och trädsorter som är mycket giftiga för hästar.

Vanliga symptom hos en häst som ätit giftiga växter

Tyvärr är växtförgiftning hos hästar inte helt ovanligt det är inte möjligt att förebygga helt och hållet. Efter förgiftning kan olika symtom uppstå, beroende på mängd och typ av gift. Vanliga symptom hos en häst som ätit giftiga växter brukar vara: magproblem, svullnad, hudirritation, andnöd, darrningar, kolik, överdriven salivering, balansstörningar, förlamning eller död.

Vid akut förgiftning reagerar en häst vanligtvis omedelbart efter att ha intagit giftet. Vid kronisk förgiftning ackumuleras giftet i hästens kropp och tecken på sjukdom blir gradvis synliga. Om du ser eller misstänker att din häst har ätit en giftig växt, ring genast veterinären. Det är viktigt för diagnos och behandling att du vet vilken växt, och hur mycket av den, din häst har ätit så att veterinären snabbt börja med rätt behandling.

Hur kan du skydda din häst?

Det bästa är att inte låta hästen beta på en betesmark där du inte noggrant har kontrollerat om det finns farliga växter för hästar. De flesta giftiga växter smakar beskt och därför äter hästarna inte dem men om det finns för lite gräs i hagen och/eller hästen har för lite grovfoder till sitt förfogande, kan det dock hända att den äter växter som den inte gillar och som kan vara farliga. Dessutom utvecklar vissa växter först en giftig smak när växten är fullvuxen.

Många giftiga växter tappar den beska smaken när de torkas. Det innebär att hästen inte alltid känner igen smaken av de giftiga växterna, medan giftets effekt fortfarande kan finnas kvar. Ge inte din häst ett hö/hösilage där vallen inte har kontrollerats för giftiga växter. Köp aldrig hö från en opålitlig källa!

Observera också omgivningen runt hagen. Finns det några träd i närheten som du misstänker kan vara giftiga? Kan din häst nå dem?

Har du hittat en giftig växt eller blomma i hagen?

Ta bort den omedelbart! Se till att du drar upp den ur marken med rot och allt. Glöm inte heller att giftiga växter har olika blomningsperioder och inte alltid stannar på en plats utan ibland också "vandrar" på ängen. En engångskontroll av betet räcker därför inte utan det är kontrollera hagen regelbundet. Om det finns giftiga träd eller buskar nära betet, se till att hästarna inte kan nå dem och att hagen är (delvis) avstängd under den period då de släpper sina löv eller frukt.

Tips: Se till att din häst inte äter okända växter när du rider. När hästen är i arbete är den mer distraherad och kan därför välja sin föda mindre selektivt eller instinktivt. Det ökar risken för förgiftning!

 

Läs mer om:

Bete +Giftiga växter +Sommar +