Personlig foderrådgivning

Vetenskapligt grundad

För din hästs hälsa

Hur kan vi hjälpa dig?

Utfodring

Träning

Utfodring

Hälsa

Utfodring

Avel

Lär dig att känna igen tecknen på mag- och tarmproblem

"Det finns flera symtom som kan tyda på magproblem." Det knepiga är att det inte finns någon tydlig signal som definitivt indikerar det. Symtomen är ibland vaga och ibland till och med frånvarande. Vissa hästar visar mer än andra. Det finns dock symtom som kan indikera ett magsår. "Om du tror att din häst lider av detta, kontakta din veterinär."

 

Lär dig mer om symptomen på magsår
PavoFoderrådPleun Broeren