Smidiga leveranser

Hästfoder, tillskott och Bigbox

Hela sortimentet i lager

11 januari 2024 Lästid 2 minuter

Pavo stärker marknadspositionen i Storbritannien genom förvärv

Pavo, ForFarmers organisation inom hästsektorn världen över, utökar sin marknadsposition genom ett förvärv av Thunderbrook Equestrian Limited ('Thunderbrook'), ett företag som huvudsakligen verkar i Storbritannien och Irland. ForFarmers UK Holdings Ltd (”ForFarmers”) förvärvar 100 % av Thunderbrooks aktier.

Thunderbrook är ett starkt varumärke med en bred produktportfölj bestående av konventionella och ekologiska foderprodukter, kosttillskott och örter för hästar och ponnyer. Thunderbrook, med en omsättning på 3 miljoner GBP 2023, har genom åren byggt upp ett brett distributionsnätverk i Storbritannien och Irland bestående av specialiserade grossister och återförsäljare i Storbritannien och Irland. Thunderbrook har också en stark onlineposition. Allt detta erbjuder utsikter för ytterligare tillväxt för Thunderbrook i Storbritannien och Irland.

Thunderbrooks produktsortiment kompletterar Pavo's, ett sortiment som säljs i mer än 30 länder. Både Pavo och Thunderbrook utvecklar sina egna produktkoncept men lägger ut foderproduktion på ForFarmers och tredje part. Förvärvet kommer att ge Pavo tillgång till Thunderbrooks omfattande distributionsnät.

Attraktiv förstärkning och expansion inom hästfoderbranschen

Aart Freriks, direktör Pavo: "Vi är mycket nöjda med förvärvet av detta unika varumärke, vilket passar väl in i vår ambition att ytterligare utöka Pavos ledande internationella marknadsposition."

Dr. Deborah Carley, Director Thunderbrook: "Efter att ha utvecklat Thunderbrook från ett originalkoncept, blandning av foder för hand, i små satser till en uppskattad omsättning på 3 miljoner GBP, är jag och mitt team glada över att kunna lämna över tyglarna till Pavo för att utveckla vår naturliga och ekologiskt baserat hästfoder till nästa nivå”.

Detta pressmeddelande innehåller information som kvalificerar sig som insiderinformation i den mening som avses i artikel 7.1 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kommentar till redaktören / För ytterligare information:

ForFarmers, Marieke Leussink: [email protected] eller +31 6 12 56 74 95.

Om ForFarmers

ForFarmers N.V. är en internationell organisation som tillhandahåller kompletta innovativa foderlösningar till djuruppfödningsindustrin. Med sitt For the Future of Farming-uppdrag underbygger ForFarmers sitt engagemang både för kontinuiteten i jordbruket och för att ytterligare öka hållbarheten inom jordbrukssektorn. ForFarmers är en ledande foderproducent i Europa med en årlig försäljning på cirka 9 miljoner ton djurfoder och är verksamt i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Polen och Storbritannien. ForFarmers har cirka 2 500 anställda och genererade 2022 intäkter på cirka 3,3 miljarder euro. ForFarmers N.V. är noterat på Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V.

P.O. Box 91, 7240 AB Lochem, Nederländerna

T: +31 (0)573 28 88 00

[email protected], www.forfarmersgroup.eu

 

Uttalanden om framtiden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, till exempel avseende ForFarmers juridiska förpliktelser vad gäller kapital- och likviditetspositioner i vissa specificerade scenarier. Dessutom kan framtidsinriktade uttalanden, utan begränsning, innehålla fraser som "avser att", "förväntar", "tar hänsyn till", "syftar till", "planerar att", "uppskattningar" och/eller ord av en liknande betydelse. Dessa uttalanden hänför sig till eller kan komma att påverka framtidsfrågor, såsom ForFarmers framtida ekonomiska resultat, affärsplaner och nuvarande strategier. Framåtriktade uttalanden är föremål för ett antal risker och osäkerheter som kan leda till väsentliga skillnader mellan de faktiska resultaten och prestandan och de förväntade framtida resultaten eller prestanda som implicit eller explicit ingår i de framåtriktade uttalandena. Faktorer som kan resultera i, eller bidra till, avvikelser från nuvarande förväntningar inkluderar, men är inte begränsade till, utvecklingen inom lagstiftning, teknik, beskattning, rättspraxis och regelverk, aktiekursfluktuationer, rättsliga förfaranden, utredningar av tillsynsorgan, konkurrenslandskapet och allmänna ekonomiska förhållanden. Dessa och andra faktorer, risker och osäkerheter som kan påverka framtidsinriktade uttalanden eller ForFarmers faktiska resultat diskuteras i den senast publicerade årsredovisningen. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande avser enbart uttalanden per datumet för detta dokument och ForFarmers accepterar ingen skyldighet eller något som helst ansvar för att uppdatera de framåtriktade uttalandena i detta meddelande, oavsett om dessa avser ny information, framtida evenemang eller annat, om inte ForFarmers är lagligt skyldig att göra det.