Smidiga leveranser

Hästfoder, tillskott och Bigbox

Hela sortimentet i lager

Pavo FieldCare

Gödning för betesmarker

När ett hästbete inte är gödslat sjunker kvaliteten på vallen långsamt. En hage kan därför sakta förvandlas till en äng med ogräs. En friskt hästbete behöver underhållsgödsling. Pavo FieldCare utvecklades speciellt för detta ändamål: det idealiska gödselmedlet för att upprätthålla ett bra och friskt hästbete.

Om Pavo FieldCare

När ett hästbete inte är gödslat sjunker kvaliteten på vallen långsamt. En hage kan därför sakta förvandlas till en äng med ogräs. En friskt hästbete behöver underhållsgödsling. Pavo FieldCare utvecklades speciellt för detta ändamål: det idealiska gödselmedlet för att upprätthålla ett bra och friskt hästbete. Pavo FieldCare innehåller en speciell kväveförening som frigörs långsamt (på 2 till 3 månader). Gräset växer därför jämnt utan den tillväxtspurt som är oönskad för hästar. Dessutom innehåller Pavo FieldCare även fosfat, kalium, magnesium, svavel och natrium, speciellt anpassat för hästbetesmark.

Sammansättning av gödningsmedel för hästbete

 • 14 % ENTEC-kvävenitrat (N) från 5 % nitratkväve och 9 % ammoniumkväve
 • 5 % fosforsyraanhydrid (P2O5) löslig i neutralt ammoniumcitrat
 • 10% kaliumoxid (K2O) löslig i vatten
 • 2% Magesiumoxid (MgO) vattenlöslig
 • 7 % vattenlöslig natriumoxid (Na2O)
 • 6% vattenlösligt svavel

ENTEC "Vanliga" gödselmedel innehåller en kväveförening som frigörs några dagar efter spridningen. Detta orsakar höga halter i gräset, vilket inte är önskvärt för hästar! Hästbetesgödsel innehåller en speciell kväveförening som frigörs långsamt (på 2 till 3 månader). Denna form av kväve kallas ENTEC Nitrogen. ENTEC Nitrogen är tillverkat av företaget BASF och används för att kvävet i jorden ska frigöras långsamt. Vad är fördelen med detta ENTEC-kväve? Gräset växer bra, men halterna i gräset förblir låga (eftersom inte allt kväve släpps ut på en gång). På grund av den speciella kväveföreningen blir det dessutom mindre läckage vilket är bra för miljön och man behöver även sprida mindre gödsel.

I gödselmedlet finns inte bara kväve utan även andra gödselmedel:

Fosfat

Fosfat är mycket viktigt för tillväxten av rötterna, vilket gör att de unga gräsplantorna kan utvinna mer näring från jorden. Ogräs och sämre gräs reduceras av en god fosfatstatus

Kalium

Kalium främjar produktionen av kolhydrater i gräset. Detta ger gräset energi och främjar grästillväxt. Kalium är viktigt för gräsets fasthet

Magnesium

Magnesium är en viktig byggsten för klorofyllet. Hästars magnesiumbehov är också ganska högt. Därför är det viktigt att gräset innehåller tillräckligt med magnesium.

Natrium

Natrium är viktigt för gräsets smaklighet. Det främjar inte grästillväxt men gör gräset extra gott för hästarna.

När kan hästarna gå ut på bete igen efter att ha gödslat med Pavo FieldCare?

Efter att ha gödslat med Pavo FieldCare ska det ha regnat ordentligt minst en gång så att gödselpelletsen ligger fint på marken. Om så är fallet kan hästarna gå ut på bete igen, även om man fortfarande kan se gödslet. Beroende på mängden nederbörd kommer granulerna att ha lösts upp efter cirka 2–3 veckor.

Viktiga egenskaper

 • Innehåller ENTEC
 • Kväve som frisläpps långsamt
 • För en frisk hage

Användning

 • Innan gödsling rekommenderas en jordanalys
 • Rådfråga en jordbruksexpert för hjälpOmdömen

Vad är dina erfarenheter?
10 februari 2024
7 juli 2021
16 augustus 2023